Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja si prevzali ocenenia

Trinásť laureátov ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019 si prevzalo svoj honor na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 v Bratislave, ktorý sa konal v dňoch 23.1. – 26.1.2020. Ocenenia udeľovali predseda Prešovského samosprávneho kraja, Milan Majerský a predseda KOCR Severovýchod Slovenska, Michal Sýkora.

Najlepších v CR PSK za rok 2019 vybrala verejnosť v online hlasovaní, ako i odborná porota na neverejnom zasadnutí v sídle Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Víťazi vzišli z viac ako 40 nominácií v piatich hlavných kategóriách – Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchu. Tento ročník súťaže pribudla aj novinka v podobe novej kategórie Remeslo má zlaté dno. 

Online hlasovanie verejnosti prebiehalo od 13. decembra 2019 do 13. januára 2020 na stránke organizácie www.severovychod.sk. Hlasovať bolo možné raz denne z jedného telefónneho čísla. 

Ľubovniansky hotel FAMILIA si z Bratislavy odniesol ocenenie NAJ UBYTOVACIE ZARIADENIE v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019. Toto významné ocenenie prevzala z rúk predsedu PSK Milana Majerského vedúca prevádzky hotela FAMILIA Hanka Lopatová.

Odborná porota na uvedenom podujatí ocenila tiež štyri osobnosti cestovného ruchu PSK za rok 2019. Oceneným laureátom v podkategórii podnikanie v oblasti CR sa stala Jozefína Guregová, ktorá je mamkou, babkou a dušou všetkých spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích, regionálnych a medzinárodných podujatí v Nestville parku v Hniezdnom. Vďaka jej oduševneniu, kreativite, húževnatosti, finančnému zázemiu sa uskutočnilo nespočetné množstvo aktivít, ktoré mali dosah na rozvoj v regióne Stará Ľubovňa a samotného Prešovského kraja.

Všetkým oceneným blahoželám!

Mgr. Stanislav Zicho