Kongresová miestnosť
Firemné rokovania, konferencie a prednášky
HOTEL FAMILIA

Čo ponúka kongresová miestnosť?

Konferenčná miestnosť je svojim výnimočným prostredím a štýlom predurčená na firemné rokovania, konferencie, prednášky. Dokážeme zabezpečiť komplexné technické vybavenie (projektor s ozvučením, flipchart, magnetická tabuľa) a občerstvenie podľa požiadaviek klienta s kapacitou cca. 50 osôb sedenie so stolmi -70 osôb kino-sedenie.