Storno podmienky pre skupinové rezervácie
Hotel Familia

STORNO PODMIENKY UBYTOVACÍCH SLUŽIEB HOTELA FAMILIA PRE ORGANIZOVANÉ SKUPINOVÉ REZERVÁCIE

Pod organizovanou skupinovou rezerváciou sa myslí objednávka ubytovania v hoteli Familia v rovnakom termíne pre viac ako 10 ľudí, z ktorých minimálne jeden musí mať viac ako 18 rokov. Pri organizovaných skupinových rezerváciách vyžaduje hotel Família ZÁVÄZNÚ OBJEDNÁVKU na ubytovanie. V ZÁVÄZNEJ OBJEDNÁVKE musí byť uvedené meno objednávateľa, prípadne názov firmy, spolu so všetkými fakturačnými údajmi, kontaktnými údajmi, presný termín pobytu, počet osôb, prípadne menný zoznam celej skupiny.

Na POTVRDENIE ZÁVÄZNEJ OBJEDNÁVKY hotel požaduje zaplatenie zálohy vo výške 50% z dohodnutej celkovej ceny ubytovania, ktorú je potrebné UHRADIŤ DO 7 DNÍ od doručenia zálohovej faktúry. Zálohovú faktúru hotel zašle objednávateľovi okamžite po obdržaní jeho záväznej objednávky. Ak objednávateľ neuhradí zálohu v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému dátumu automaticky ruší.

Doplatok pobytu je v deň príchodu alebo počas pobytu na recepcii hotela v hotovosti, kreditnou kartou alebo bankovým prevodom na určený účet.

V prípade individuálnej platby priamo v HOTELI v hotovosti alebo kreditnou kartou sa zálohová faktúra nevystavuje. Postačuje záväzná objednávka.

Nástup skupiny na pobyt je od 14:00 hodín do 22:00 hodín. Ak sa všetci členovia skupiny neubytujú do tohto času, alebo neoznámia svoj neskorší príchod na recepcii, hotel si vyhradzuje právo ponúknuť rezervované ubytovacie jednotky iným klientom. Všetci členovia skupiny sú povinní v deň svojho odchodu uvoľniť svoje izby najneskôr do 10:00 hodiny. Ostatné podmienky, ktorými sa členovia ubytovanej skupiny v hoteli musia po príchode do hotela riadiť sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach a v Ubytovacom poriadku hotela, s ktorými skupina súhlasí a prijíma ich v plnom rozsahu už pri zadávaní rezervácie ubytovania.

Cenník ubytovania a služieb hotela sa nachádza na recepcii a na web stránke hotela. Cena ubytovania, prípadne aj služieb hotela, môže byť v prípade organizovanej skupiny v počte viac ako 10 ľudí iná ako aktuálne uvádzaná.

V prípade ZRUŠENIA OBJEDNÁVKY organizovaných skupín v počte viac ako 10 osôb v lehote 60 dní a menej pred nástupom na pobyt, hotel Família účtuje nasledovné STORNO POPLATKY:

  • 60 – 30 dní pred nástupom na pobyt:​​ 30% z ceny ubytovania
  • 29 – 15 dní pred nástupom na pobyt:​​ 50% z ceny ubytovania
  • 14 – 8 dní pred nástupom na pobyt:​​ 80% z ceny ubytovania
  • 7 – 3 dni pred nástupom na pobyt:​​ 90% z ceny ubytovania
  • 2 a menej dní pred nástupom na pobyt:​ 100% z ceny ubytovania

 

Zrušenie objednávky aj s uvedením dôvodu je vždy potrebné urobiť na kontaktné údaje hotela čo najskôr písomne (poštou alebo e-mailom) s uvedením mena objednávateľa, jeho kontaktných údajov a termínu rezervovaného pobytu. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je ROZHODUJÚCI DEŇ DORUČENIA PÍSOMNÉHO ALEBO ELEKTRONICKÉHO ZRUŠENIA POBYTU.

Hotel po písomnom obdržaní zrušenia objednávky – rezervácie objednávateľom okamžite zašle objednávateľovi na jeho adresu oznámenie o výške storno poplatku ako aj faktúru s vyčíslenou sumou so splatnosťou 14 dní.

Tieto storno podmienky pre organizované skupinové rezervácie nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2019

Mary Ann Gurega

konateľka spoločnosti GURMEN s.r.o.